Opgericht op 30 november 1977

Harttrimclub Delft

De Harttrimclub Delft en omstreken is een vereniging van mensen met een hart- of vaatziekte als achtergrond, die sport bedrijven onder medische begeleiding, waarbij het sociale contact zeker niet onbelangrijk is.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen met een hart- of vaatziekte, mits de behandelend cardioloog toestemming verleent. De sport en het zwemmen zijn op donderdag, de fitness is op dinsdag.

De Harttrimclub geeft ieder kwartaal een clubblad uit: Hart voor de club.

De Harttrimclub is op 30 november 1977 door Delftse artsen en patiënten opgericht.

Sporten, zwemmen en fitness

De vereniging kent negen groepen die onder deskundige leiding zowel zaalsporten beoefenen als bewegen in het zwembad, alsmede een groep die uitsluitend in het warme water hun oefeningen verrichten. Zwemmen en sporten vinden plaats op donderdag van 17.00 uur tot ca 22.00 uur in de sportzaal en zwembad. De contributie per maand is 17,50 euro voor de zwemgroepen en 24,00 euro voor de gecombineerde groepen, dus sporten en zwemmen.

Er zijn bovendien twee fitnessgroepen. De fitness vindt plaats op dinsdag van 18:00 – 20:00 uur in twee groepen van een uur. Dat is bij de MTT Delfland. De contributie voor de fitness is 24,00 euro per maand. MTT is de afkorting van Medische trainingstherapie Delfland.

Het sporten, zwemmen en de fitness gebeuren in het gebouw van Basalt Revalidatie aan de Reinier de Graafweg 1 in Delft.

Aanmelden

Een formulier om u aan te melden, een adreswijziging door te geven, een bericht naar de harttrimclub te sturen of een vraag te stellen is te vinden bij aanmelden.

De Harttrimclub is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Delft onder nummer 40397150.

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Adres(Vereist)

© Harttrimclub Delft 2023 - Website door NEXT LEAD