Opgericht op 30 november 1977

Clubblad

Hart voor de club is de periodiek van de Harttrimclub Delft e.o., die elk kwartaal verschijnt. Kopij voor dit blad  kan tot de vijftiende van de 2e maand van elk kwartaal naar de secretaris worden gezonden. Door of namens het  bestuur wordt beslist over plaatsing. Iedereen die kopij heeft voor Harttrimclub Delft wordt verzocht contact op te nemen voor het e-mailadres van de redactie.

Voor het lezen van sommige onderstaande nummers moet men  beschikken over het programma “Acrobat Reader”. Indien men niet over  dit programma beschikt, is dat gratis in verschillende spreektalen en voor  verschillende computers te verkrijgen door het aanklikken van het onderstaande  plaatje.

oude nummers

 • Winter
 • Hart voor de club is in de herfst van 2022 niet uitgegeven.
 • Zomer
 • Lente
 • Winter
 • Herfst
 • Zomer
 • Lente
 • Winter
 • Herfst
 • Zomer
 • Lente

© Harttrimclub Delft 2023 - Website door NEXT LEAD