Jaarvergadering 2006

Elk jaar wordt onze jaarvergadering zeer druk bezocht. 

Dit jaar kregen de leden die 25 jaar of langer lid van de HTC waren een presentje en werden in de bloemetjes gezet.

Overzicht van het 
vergadergedeelte
 
 De "jubilarissen"
  
  
   
Ook de notulist werd
niet vergeten
   
Na afloop napraten en een
lezing van dr. Reehorst
 

Met dank aan onze hoffotograaf