Informatie

De harttrimclub Delft en omstreken is een vereniging van mensen met een hart- of vaatziekte als achtergrond, die sport bedrijven onder medische begeleiding, waarbij het sociale contact zeker niet onbelangrijk is. Het lidmaatschap staat open voor iedereen met een hart- of vaatziekte, mits de behandelend cardioloog toestemming verleent.

De vereniging kent 9 groepen die onder deskundige leiding zowel zaalsporten beoefenen als bewegen in het zwembad, alsmede een 2-tal groepen die uitsluitend in het warme water hun oefeningen verrichten. Bovendien zijn er 3 fitnessgroepen.

Zwemmen en sporten vinden plaats op donderdag van 15.30 uur tot ca 22.00 uur in de sportzaal en zwembad. De fitness vind plaats op dinsdag van 10:00-11.00 uur en woensdag van 10.00-11.00 uur en van 11.00-12.00 uur bij het Medisch Trainings Therapie Delfland. Beide in het gebouw van het Sophia Revalidatie te Delft aan de Reinier de Graafweg 1. Informatie over aanmelden is te vinden via "Aanmelden" in de linkerkolom. Het lidmaatschap kost per maand

 

Aanmelden fietstocht

Meld je hier aan :
via RaboSponsorfietstocht
of met
EMail lkoole@kabelfoon.nl
Tel : 06-50627155