Donateur

Indien u ons wilt steunen, kunt u donateur van de Harttrimclub Delft worden. 
Dit kan door storting van minimaal 17,50 EURO per jaar op onze bankrekening 65.93.38.300 ( IBAN: NL87 INGB 0659 3383 00 ) t.n.v. Penningmeester Harttrimclub Delft e.o.  Donateurs ontvangen het blad VIDA van de Hart & Vaatgroep en het eigen verenigingsblad HART VOOR DE CLUB gratis.