Doelstellingen

In artikel 3 van de statuten staan als doelstellingen.

Artikel 3 Doel en middelen

De vereniging stelt zich ten doet:

1. het bevorderen van de actieve sportbeoefening door de leden; deze sportbeoefening zal zijn aangepast aan en gericht zijn op verbetering van de lichamelijke conditie van hartpatiŽnten, een en ander onder medisch toezicht en onder leiding van hiertoe bevoegde instructeurs;

2. het creŽren van voorzieningen en het bevorderen van de mogelijkheden voor deze sportbeoefening;

3. het geven van voorlichting gericht op verbetering van de lichamelijke conditie van de leden door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, het deelnemen of het doen deelnemen aan bijeenkomsten, congressen, en dergelijke;

4. het stimuleren in de ruimste zin des woords van alle activiteiten, welke bevorderlijk zijn voor de lichamelijke conditie van hartpatiŽnten;

5. geen winst te maken.