De harttrimclub Delft en omstreken is een vereniging van mensen met een hart- of vaatziekte als achtergrond, die sport bedrijven onder medische begeleiding, waarbij het sociale contact zeker niet onbelangrijk is. Het lidmaatschap staat open voor iedereen met een hart- of vaatziekte, mits de behandelend cardioloog toestemming verleent.

Donateur

Indien u ons wilt steunen, kunt u donateur van de Harttrimclub Delft worden. Dit kan door storting van minimaal 25,00 EURO per jaar op onze bankrekening ( IBAN: NL87 INGB 0659 3383 00 ) t.n.v. Penningmeester Harttrimclub Delft e.o.  Donateurs ontvangen het blad VIDA van de Hart & Vaatgroep en het eigen verenigingsblad HART VOOR DE CLUB gratis.  

Overig Officieel

Opgericht 30 november 1977 door Delftse artsen en patiënten Ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel te Delft onder nummer 40397150 Betalingen via onze bankrekening ( IBAN: NL87 INGB 0659 3383 00 ) t.n.v. Penningmeester Harttrimclub Delft e.o.