DEZE MEDEDELING HEEFT BETREKKING OP HET SPORTEN NA 31-12-2020!

Aan de leden van de groepen 0 t/m 3 op de donderdag (en ter informatie aan de overige leden en belanghebbenden)

Sportvrienden,

Al eerder hebben we jullie verteld dat Basalt vanaf 1-1-2021 geen huurders meer wil hebben tot 17:30 uur.

Dat heeft gevolgen voor een aantal groepen van onze vereniging. Degenen die nu nog sporten van 15:30 uur tot 17:30 uur zullen naar een andere tijd moeten worden verplaatst. Na veel puzzelen zijn we tot de conclusie gekomen dat dit alleen kan op de woensdagen tussen 19:00 uur en 21:30 uur.

De tijden worden vanaf 1-1-2021 op de woensdag als volgt

GroepKleine sportzaalZwembad
0 (opbouw)19:00 – 19:40 uur19:40 – 20:10 uur
219:40 – 20:20 uur20:20 – 20:50 uur
320:20 – 21:00 uur21:00 – 21:30 uur

Ook voor zwemgroep 7 is er vanaf 1-1-2021 een verandering. Zij kunnen weliswaar op de donderdag blijven zwemmen, maar de tijd verandert.

Groep 
7 (zwemgroep)17:30 uur – 18:05 uur

U mag ervan uit gaan dat het bestuur naar alle andere mogelijkheden heeft gekeken, maar die zijn er helaas niet zonder de combinatie sportzaal/zwembad te verliezen.

Iedere verandering is vervelend en we begrijpen dat u hier niet op zit te wachten, maar we gaan er ook vanuit dat u beseft dat uw gezondheid op de eerste plaats komt en u dit ongerief uiteindelijk voor lief zult nemen.

Wij zouden het op prijs stellen als u ons laat weten of u akkoord gaat met bovenstaande veranderingen, zodat wij daar met de planning van de ruimte rekening mee kunnen houden.

Hartelijke groet,

Harttrimclub Delft e.o.

Nico Wiese, secretaris

Bijlage: Nieuwe tijden per groep vanaf 1-1-2021