Sportvrienden,

Naast de problemen veroorzaakt door Corona en de wijzigingen die door Basalt zijn aangegeven, wordt het bestuur geconfronteerd met een nieuwe uitdaging.

Onze sturende motor binnen het bestuur, de huidige secretaris Nico Wiese, heeft te kennen gegeven onze vereniging binnenkort te verlaten. Hierdoor valt er een enorm gat.

Er heeft zich gelukkig iemand gemeld die Nico’s plaats zou willen innemen, maar wij willen ook alle andere leden de kans geven zich te melden, daarom doen we deze oproep.

Wij verzoeken u daarom na te denken of u het bestuur wil komen versterken.

Omdat wij binnenkort een uitgestelde Algemene Leden Vergadering moeten houden en tijdens deze vergadering een nieuwe secretaris willen kiezen verzoeken wij u om u binnen 14 dagen aan te melden als kandidaat.

Stuur uw aanmelding per email naar: bestuur@harttrimclubdelft.nl

of schriftelijk aan Bestuur Harttrimclub Delft e.o., Postbus 44, 2600 AL  Delft.

Namens het bestuur

Wim Borsboom

voorzitter