clubblad Harttrimclub

Hart voor de club is de  periodiek van de Harttrimclub Delft e.o., die elk kwartaal verschijnt. Kopij voor dit blad  kan tot de vijftiende van de 2e maand van elk kwartaal worden gezonden naar postbus 44,  2600 AA Delft of via E-mail worden aangeleverd. Door of namens het  bestuur wordt beslist over plaatsing.

De laatste periodiek kan men hier bekijken.

Voor het lezen van sommige onderstaande nummers moet men  beschikken over het programma “Acrobat Reader”. Indien men niet over  dit programma beschikt, is dat gratis in verschillende spreektalen en voor  verschillende computers te verkrijgen door het aanklikken van het onderstaande  plaatje.

get_adobe_reader

Oude num

2020

2019

2018

2017

2016

2015