Clubblad

Hart voor de club is de periodiek van de Harttrimclub Delft e.o., die elk kwartaal verschijnt. Kopij voor dit blad  kan tot de vijftiende van de 2e maand van elk kwartaal naar de secretaris worden gezonden. Door of namens het  bestuur wordt beslist over plaatsing.

Voor het lezen van sommige onderstaande nummers moet men  beschikken over het programma “Acrobat Reader”. Indien men niet over  dit programma beschikt, is dat gratis in verschillende spreektalen en voor  verschillende computers te verkrijgen door het aanklikken van het onderstaande  plaatje.

oude nummers

De Hart voor de club Winter 2020 staat er nog zonder kaft. Christiaan Pels Rijcken

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015