Foto Sanne

Als U bezwaar maakt tegen een van deze foto’s kunt u tot   15 maart 2018 dat laten weten aan lkoole@kabelfoon.nl met vermelding van het nummer van de foto.

Als u een foto wilt hebben kunt u die bestellen bij de voorzitter met vermelding van het nummer.
Het nummer vindt u als u de foto aan klikt.