Medisch adviseur dr. S.H.J. Monnink
Kantine Toos Penning-Kortekaas
assistent Ton van de Velden
Coördinator Materiaal commissie H. Haak
P.T. Jansen
J.M. van Rebargen
Sportleider trimmen Barry Jansen
Coordinatrice fitness Ivette Frowein
Begeleiderr trimmen Brit Keulen
Barry Jansen
Begeleider fitness Eveline krijbolder
Ivette Frowein
EHBO
Sophia Revalidatie Delft
Webmaster L. Koole (Leo)

Laatst gewijzigd 19-11-2018