Stuur een Mail
                     Voorzitter

                J.W.A Borsboom (Wim)
                   Wippolderstraat 14
                      2628VC Delft
                      015-2571368

 

     
Stuur een Mail
                  Secretaris

                          N. Wiese (Nico)
                       IJsselstroom 185
                     2721 AZ Zoetermeer
                         079-3600984

                            Postadres:
                            Postbus 44
                          2600 AA Delft

 

   
Stuur een Mail
 
                 Penningmeester

                      P.Bezemer (piet)
                        Zairestraat 9
                      2622 ER Delft
                       015-2567080

   

      
                 Vice-voorzitter@harttrimclubdelft.nl

               

Stuur een Mail
Ledenadministratie

R.A.Valkenburg (Ron)