Agenda

AGENDA

De uitvallende dagen voor de MTT dinsdag en woensdag worden bekend gemaakt zodra daar duidelijk over is.

Datum         Omschrijving              uu

15-08-2019  

 Zomerstop

 zomerstop

 

  Kersttoernooi         19.00 

  Kerstvakantie