Harttrimclub delft

De harttrimclub Delft en omstreken is een vereniging van mensen met een hart- of vaatziekte als achtergrond, die sport bedrijven onder medische begeleiding, waarbij het sociale contact zeker niet onbelangrijk is. Het lidmaatschap staat open voor iedereen met een hart- of vaatziekte, mits de behandelend cardioloog toestemming verleent.

Donateur

Indien u ons wilt steunen, kunt u donateur van de Harttrimclub Delft worden.
Dit kan door storting van minimaal 25,00 EURO per jaar op onze bankrekening ( IBAN: NL87 INGB 0659 3383 00 ) t.n.v. Penningmeester Harttrimclub Delft e.o.  Donateurs ontvangen het blad VIDA van de Hart & Vaatgroep en het eigen verenigingsblad HART VOOR DE CLUB gratis.

Overig Officieel

Opgericht 30 november 1977 door Delftse artsen en patiënten
Ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel te Delft onder nummer 40397150
Betalingen via onze bankrekening ( IBAN: NL87 INGB 0659 3383 00 ) t.n.v. Penningmeester Harttrimclub Delft e.o.

Doelstelling

De vereniging kent 9 groepen die onder deskundige leiding zowel zaalsporten beoefenen als bewegen in het zwembad, alsmede een 2-tal groepen die uitsluitend in het warme water hun oefeningen verrichten. Bovendien zijn er 2 fitnessgroepen. Zwemmen en sporten vinden plaats op donderdag van 18.00 uur tot ca 22.00 uur in de sportzaal en zwembad.

 

De fitness vind plaats op dinsdag van 18:00 – 20:00  uur In twee groepen van een uur

Medisch Trainings Therapie Delfland. Beide in het gebouw van het Basalt Revalidatie te Delft aan de Reinier de Graafweg 1. Informatie over aanmelden is te vinden via Aanmelden .

Het lidmaatschap kost per maand. 17,50 EURO voor de zwemgroepen. 24,00 EURO voor de gecombineerde groepen (sporten en zwemmen) 24,00 EURO voor de fitness bij de                MTT Delfland