Hart voor de Club

Hart voor de club is de periodiek van de Harttrimclub Delft e.o., die elk kwartaal verschijnt. Kopij voor dit blad kan tot de vijftiende van de 2e maand van elk kwartaal worden gezonden naar postbus 44, 2600 AA Delft of via E-mail worden aangeleverd. Door of namens het bestuur wordt beslist over plaatsing.

De laatste periodiek kan men hier bekijken.

Voor het lezen van sommige onderstaande nummers moet men beschikken over het programma "Acrobat Reader". Indien men niet over dit programma beschikt, is dat gratis in verschillende spreektalen en voor verschillende computers te verkrijgen door het aanklikken van het onderstaande plaatje.

acrobat

Oude nummers:

2014

       Winter
       Herfst
       Zomer
       Lente

2013

       Winter
       Herfst
       Zomer
       Lente

2012

       Winter
       Herfst
       Zomer
       Lente

2011

       Winter
       Herfst
       Zomer
       Lente