U bent hartpatiënt en u moet meer bewegen?

Kom dan naar de Harttrimclub Delft e.o., een vereniging van mensen met een hart- of vaatziekte, die sport beoefenen onder medische begeleiding. Het lidmaatschap staat open voor iedereen met een hart- of vaatziekte, mits de behandelend cardioloog toestemming verleent.

Wanneer?  Iedere donderdag
Waar?  Sophia Revalidatiecentrum, Reinier de Graafweg 1, Delft
Hoe laat?  Tussen 15.30 en 22.05 uur. Alle nieuwkomers starten in de opbouwgroep om 15.30 uur. In overleg met u en de sportleiding wordt u na enkele weken/maanden geplaatst in één van de 10 resterende groepen.
Wat kost het?  De contributie bedraagt momenteel (1 april 2013) € 21,-- per maand.
Wat krijgt u daarvoor?

Zaalsport onder deskundige leiding, voorafgegaan door een warming-up (totaal 40 minuten), gevolgd door oefeningen in het zwembad (30 minuten).

Na het sporten kan gezamenlijk worden opgedroogd in de kantine van het centrum onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank.

Tevens kunt u tegen gereduceerd tarief ook fitness beoefenen op:
- dinsdagochtend van 10-11
- woensdagochtend van 10-11 en van 11-12 uur 
bij de MTT in het revalidatiecentrum

 

Nieuwsgierig? 

Kom – liefst na een telefonische afspraak - kijken op donderdagavond tussen 18:30 – 19:15 uur in de kantine van 
                  Sophia Revalidatie aan de Reinier de Graafweg 1
(Ledenadministratie: Ron Valkenburg, telefoon 015 – 256 49 86)

De Harttrimclub Delft e.o. is aangesloten bij de Hart & Vaatgroep (partner van de Nederlandse Hartstichting)